Chuyện chàng Tây đem hơi ấm tình thương tới những mảnh đời bất hạnh

Định kỳ vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần, một nhóm bạn trẻ lại tập trung trước cửa Ga Hà Nội chia nhau những túi quà nhỏ xếp lên thùng, sau đó tản ra khắp ngõ phố trao tặng người khó khăn, vô gia cư.