Vụ tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Lộc Hà – Hà Tĩnh: Chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn

Trần Hùng

Vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xóm Xuân Hai, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) do ông Nguyễn Văn Phương (địa chỉ thôn Iakalai, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã được Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thụ lý.

au thời gian xét xử, tại bản án số 12/2021/DS-ST ngày 16/9/2021 Tòa đã đi đến phán quyết: Về yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 04, hồ sơ 299 xã Thạch Bằng hiện nay là thị trấn Lộc Hà 1, tên chủ sử dụng đất đăng ký trong hồ sơ 299 là Nguyễn Thị Châu (con gái đầu bà Nguyễn Thi Lan), có diện tích 1.875m2. Việc đưa chị Nguyễn Thị Châu (40 tuổi) đứng tên chủ sử dụng đất vảo thời điểm lập hồ sơ là không đúng quy định và sai cả tên lẫn tuổi.

an so tham

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh – Nơi diễn ra phiên sơ thẩm tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguyên đơn Nguyễn Văn Phương (Ảnh Trần Hùng)

Cũng từ đây, Tòa đã đi đến quyết định: Căn cứ Điều 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 618, khoản 1 Điều 623, Điều 649 điểm a khoản 1 Điều 650, điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015; Khoản 5 Điều 26, khoản 1, khoản 1 Điều 34, khoản 1 Điều 37, khoản 2, Điều 70, 71, khoản 2 Điều 157, khoản 2 Điều 227, Điều 228, khoản 2 Điều 229 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính; điểm d khoản 1 Điều 12, điểm a khoản 7 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử: Chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn Nguyễn Văn Phương về yêu cầu tranh chấp di sản thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giao cho bà Nguyễn Thị Lan được quản lý, sử dụng 137,9 m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 837379 do UBND huyện Lộc Hà cấp ngày 20/4/2018 và bà Nguyễn Thị Lan được nhận số tiền 386.557.000 đồng do anh Nguyễn Văn Thanh phụ chia phần thừa kế được hưởng.

Giao cho anh Nguyễn Văn Phương có quyền sở hữu (01 ki ốt trị giá 15.271.200 đồng. 01 mái che bro xi măng trị giá 7.920.320 đồng, hàng rào 13,5m2 cả thân và móng có giá trị là 10.517.854 đồng, 01 sân gạch tê ra zô ở trị giá 1.747.000 đồng, 01 cây khế trị giá 350.000 đồng, 01 cây mức trị giá 200,000 đồng, 01 cây bông trị giá 250.000 đồng nằm trên diện tích đấtt được quyền sử dụng. Tổng giá trị là 36.256.370 đồng. Đồng thời được nhận số tiền là 1.680.239.900 đồng do anh Nguyễn Văn Thanh phụ chia tài sản.

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 355206 do UBND huyện Lộc Hà cấp ngày 30/6/2014 cho Nguyễn Thị Lan; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 925251 do UBND huyện Lộc Hà cấp ngày 05/3/2018 cho Nguyễn Thị Lan; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CM 837380 do UBND huyện Lộc Hà cấp ngày 20/4/2018 cho anh Nguyễn Văn Thanh và chị Trần Thị Thương.