Phú Thọ: Nét đẹp văn hóa của trò chơi dân gian trong Lễ hội Đền Hùng

Những năm gần đây, bên cạnh phần nghi lễ linh thiêng, trang trọng của lễ hội Đền Hùng, các địa phương trong tỉnh còn chú trọng khôi phục và phát huy các trò chơi dân gian