Hợp đồng vay tài sản (Vay tiền mặt)

Luật sư xin giải đáp thắc mắc của bạn đọc về Hợp đồng vay tài sản là tiền mặt.