Dự án mở rộng quảng trường 12-11 ở Quảng Ninh: Hệ luỵ từ việc “trao mặt gửi vàng”

Mặc dù được nhân dân và UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tạo mọi điều kiện để triển khai nhưng đến nay Dự án Mở rộng quảng trường 12-11 do Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV làm chủ đầu tư tại phường Cẩm Tây vẫn “đắp chiếu”, khiến dư luận hết sức bức xúc.