Khô âm đạo phải làm sao?

Vấn đề tế nhị mà ít khi phụ nữ chia sẽ cùng ai để tìm ra giải pháp, đó là khô âm đạo gây đau đớn trong giao hợp. Rõ ràng sự lạc nhịp đã ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc và hôn nhân gia đình. Chúng ta cùng tìm hiểu khô âm đạo phải làm sao?