Cần làm rõ việc xưng danh cán bộ Bộ Tài chính để bán "thần dược rởm"

Ngày 10/3/2020 chúng tôi có đăng tải thông tin: “Lừa đảo bán “thần dược rởm” thổi phồng công dụng trị bách bệnh bao gồm cả COVID-19”. Bài viết đã nhận được nhiều phản ánh từ bạn đọc trong đó nhiều người đã đề cập đến việc cần làm rõ danh tính người xưng danh là cán bộ của Bộ Tài chính để bán "thần dược rởm" này.