Bão số 1 không vào Việt Nam, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giông

Bão số 1 được dự báo đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong ngày và đêm nay (14/6), ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa giông,...