Viên hoàn β- GLUCAN BALL chữa được ung thư?

Hàng loạt các trang web đang quảng cáo về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên hoàn REISHI EXTRACT BALL; Viên hoàn β- GLUCAN BALL có công dụng thần kỳ, thậm chí chữa được ung thư.