Công ty truyền thông EloQ Communications ra mắt văn phòng mới

EloQ Communications, agency hàng đầu về quan hệ công chúng (PR) và truyền thông marketing tích hợp tại TP.HCM, thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở mới sang tòa nhà MBT Building kể từ ngày 01/07/2021. Mọi thông liên lạc khác không có sự thay đổi.