Chính quyền làm ngơ trước dấu hiệu sai phạm của công ty CPĐT Sông Đà Việt Đức?

Trạm trộn bê tông Việt Đức Có dấu hiệu xây dựng không phép, chính quyền phường Phú Thượng không biết hay tiếp tay cho sai phạm của doanh nghiệp này?