Ma trận Thuốc xoang Kim giao Lý Thị Thu Hà

Giả danh bác sĩ và dược sĩ bán thuốc Xoang kim giao Lý Thị Thu Hà, nhiều bệnh nhân liên tục bị làm phiền để bán thuốc xoang trái quy định của pháp luật