An Lạc (Thành phố Chí Linh – Hải Dương): Chủ tịch phường coi thường nghị định

Thể hiện nhiều dấu hiệu về buông lỏng quản lý hoạt động khai thác đất đai, khoáng sản trên địa bàn nhưng khi phóng viên đến tìm hiểu vụ việc thì đích thân chủ tịch phường lại từ chối với những đòi hỏi hết sức nhiêu khê. Phải chăng lãnh đạo phường An Lạc (Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang cố tình cản trở tác nghiệp báo chí theo quy định của pháp luật để che đậy những yếu kém của mình?