Thanh Hóa: Những quy định mới trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất

Ngọc Lâm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND về việc quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/8, thay thế cho Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 đã được tỉnh Thanh Hóa ban hành trước đó.

Cụ thể trong quyết định lần này, Thanh Hóa sẽ  bổ sung một số quy định trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất như:  Phải hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng 100% diện tích thửa đất đưa ra đấu giá theo mặt bằng quy hoạch và dự án đầu tư, trong trường hợp yêu cầu xây dựng hạ tầng thì phải hoàn thành việc xây dựng hạ tầng mới được phép tiến hành đưa ra đấu giá.

C:\Users\Administrator.ICT-20210911LTB\Desktop\5745_image001.jpg 

Nhiều hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được điều chỉnh bằng Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND (Ảnh minh họa)

Đối với đất phân lô (thửa) cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 100% tiền sử dụng đất. Trong thời hạn trên, nếu người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ theo thông báo thì bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đối với đất đấu giá để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp giao đất và thuê đất nộp tiền một lần vẫn sẽ được nộp chia làm 2 lần: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, thuê đất theo thông báo (đợt 1); chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất, thuê đất còn lại theo thông báo (đợt 2). 

Nếu quá thời hạn mỗi đợt, nhà đầu tư không nộp đủ theo quy định sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá. Khi đó, tiền đặt cọc được thu nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trừ đi chi phí cuộc đấu giá, tiền sử dụng đất đã nộp được trả lại mà không được tính lãi suất hoặc trượt giá.

Trong Quyết định số 21cũng bắt buộc nhà đầu tư khi tham gia đấu giá phải nộp mức tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá được quy định tại phương án đấu giá. Đồng thời, đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới đủ điều kiện đăng ký tham gia phiên đấu giá.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan chức năng chậm nhất trong vòng 6 ngày làm việc phải hoàn thành hồ sơ, tham mưu hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá nếu nếu người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ theo thông báo. Đồng thời, nghiêm cấm tuyệt đối các cơ quan chức năng tham mưu, cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, những thay đổi mang tính “siết” lại quy định trong hoạt động đấu giá thể hiện trong Quyết định 21 được xem là những thay đổi cơ bản nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu giá đất. Trên cơ sở đó, tạo sự ổn định trong kế hoạch ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh.