Mỹ viện Mai Thủy khẳng định tên tuổi, tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18

Trải qua quá trình hoạt động gần 20 năm, Mỹ viện Mai Thủy nhận được sự tin tưởng của đồng đảo khách hàng, với tiêu chí làm đẹp: An toàn, hiệu quả không xâm lấn.