Tân Kim - Phú Bình: Phấn đấu trở thành điểm sáng về Nông thôn mới ở Thái Nguyên

Năm 2019, xã Tân Kim là một trong 03 xã đạt chuẩn NTM của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Về xã Tân Kim hôn nay, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay của một vùng quê.

Nhờ chủ trương xây dựng NTM, hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa được cải tạo, nâng cấp. Nhiều dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế được triển khai, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, định hướng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị…Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống người dân dần ổn định.

Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND xã Tân Kim cho biết, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần người dân phát huy vai trò là người chủ của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã là chính.

Trụ sở HĐND - UBND xã Tân Kim

Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. Xác định điểm mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập của nhân dân, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên một cách rõ rệt...

Có thể thấy, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Tân Kim và niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Người dân Tân Kim bảy tỏ niềm vui mừng khi thấy diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay. Các gia đình trong xã cùng nhau hăng hái thi đua xây dựng đời sống văn hóa; thi đua lao động, sản xuất nâng cao đời sống.

Các công trình phúc lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp. Con em trong xã phấn khởi được học trong những phòng học kiên cố, cơ sở vật chất đầy đủ hơn. Nhiều dự án, mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao đã được ứng dụng, nhân rộng. Nhiều công trình giao thông nông thôn in đậm dấu ấn của cộng đồng dân cư.

Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm khang trang

Để duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kim cho biết, Đảng bộ và chính quyền xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả trên địa bàn xã, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất - chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền từ xã đến bản trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí đã đạt. Đoàn kết nội bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng xã Tân Kim trở thành điểm sáng về Nông thôn mới.

Thu Dung