Thời điểm không được phép lơ là, chủ quan với Covid-19

Tại Hội nghị y tế toàn quốc diễn ra ngày 6-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh không được lơ là với dịch Covid-19, xử lý nghiêm những ai không tuân thủ quy trình phòng chống dịch.