Biết đến lương y Triệu Thị Hòa – cơ hội chấm dứt bệnh đau nhức xương khớp

Giờ đây nhắc tới tên của lương y Triệu Thị Hòa thì những người đã mắc bệnh xương khớp: thoái hóa, thoát vị, viêm khớp, gai đôi, vôi hóa không ai là không biết, sử dụng khỏi và không tái phát lại.