7 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn thường xuyên

Tuy những thực phẩm dưới đây đều tốt cho sức khỏe nhưng với 7 loại thực phẩm sau không nên ăn thường xuyên, lý do chuyên gia đưa ra nghe xong thấy rùng mình.