Bạo lực và trách nhiệm!

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường gây chấn động dư luận và được đánh giá có diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát.