Chuyển sang dùng tiền polymer là một quyết định táo bạo và đúng đắn

Chất liệu và kỹ thuật in tiền ngày càng tiến bộ. Những bài học mà Việt Nam đúc kết được sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có những bổ sung điều chỉnh trong việc phát hành tiền, nhất là nhu cầu tiền mặt trong thời đại kỹ thuật số đang thay đổi lớn. Hy vọng là tới đây, NHNN cũng sẽ có những giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn nữa trong việc phát hành và lưu thông tiền tệ ở Việt Nam./.