Đồng Nai: Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung trước ngày 12/12

Sở Y tế vừa có văn bản gửi các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc và các cơ sở khám, chữa bệnh, tiêm chủng trên địa bàn về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung (mũi 3). 

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và đảm bảo những đối tượng này được tiêm đủ liều cơ bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức tiêm mũi 3 cho các đối tượng đã được tiêm đủ liều cơ bản theo thứ tự ưu tiêm gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; người tham gia phòng chống dịch (thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên); quân đội; công an; người từ đủ 50 tuổi đến dưới 65 tuổi (tiêu chí chọn theo tuổi từ cao đến thấp và hạ dần số tuổi theo số lượng vắc xin tại địa phương).

 

Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung trước ngày 12/12

Khoảng cách tiêm mũi 3 cách mũi 2 ít nhất 28 ngày và phải được sự đồng thuận của người tiêm. Sử dụng vắc xin cùng liều cơ bản hoặc vắc xin Pfizer, từ nguồn vắc xin tồn của địa phương đã được phân bổ qua các đợt.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ vắc xin và vật tư tiêm chủng cho trung tâm y tế các huyện, thành phố theo chỉ đạo của Sở Y tế. Trung tâm y tế các huyện, thành phố làm đầu mối điều phối và phân bổ vắc xin cho các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để tổ chức tiêm mũi 3 cho các đối tượng ưu tiên và phải hoàn thành trước ngày 12/12/2021.

Thanh Xuân – Thanh Phú

Link nội dung: https://khoe365.nguoiduatin.vn/dong-nai-hoan-thanh-tiem-vac-xin-phong-covid-19-lieu-bo-sung-truoc-ngay-1212-a78301.html