Biệt động Sài Gòn - bản hùng ca của những người con bất tử

Những trận đánh “xuất quỷ, nhập thần" đã chứng tỏ tài nghệ chỉ huy chiến đấu và khả năng to lớn của cách đánh biệt động tại đô thị, góp phần làm phá sản chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ - Nguỵ