Chuyến xe cuối cùng hoàn thành sứ mệnh

Buổi chiều cuối cùng của tháng 2, mưa bắt đầu rơi nặng hạt ở Chí Linh. 45 bệnh nhân còn lại theo kế hoạch sẽ được chuyển sang Bệnh viện Dã chiến số 3, mỗi chuyến 4 bệnh nhân, cứ thế hai chiếc xe cứu thương thay phiên nhau luân chuyển.