Xuyên đêm chốt chặn ở Biên giới Tây Nam chống dịch Covid-19

Ở vùng biên giới huyện Tịnh Biên (An Giang), giáp ranh Campuchia, lực lượng chức năng ngày đêm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.