Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội): Người dân mong mỏi chính sách đền bù được thỏa đáng, cấp đất dịch vụ để tạo sinh kế

Không thu hồi đất nông nghiệp một lần mà thu hồi ra nhiều lần, chia nhỏ các dự án để thu hồi, khiến cho người dân thôn Bằng B chỉ có một số ít đủ điều kiện nhận được đất dịch vụ, dù quy hoạch tổng thể KĐT Tây Nam Linh Đàm đã dành quỹ đất cho việc này. Chính quyền nơi đây thì chưa đối thoại, giải thích… khiến người dân chưa đồng thuận trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hệ lụy là đơn thư khiếu nại kéo dài, gây mất ảnh hưởng an ninh, trật tự và tiến độ các dự án.