Những bất cập quản lý đất công tại Bình Dương

Biên tập viên

Vừa qua, Truyền hình Nhân dân đã phản ánh chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý đất công tại tỉnh Bình Dương.

 

Theo Truyền hình Nhân dân