Năm 2021: Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

05/01/2021 14:46

Đây là nội dung tại Quyết định 2276/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Theo đó, để  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nhà công vụ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

- Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Nhà công vụ sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Ảnh minh họa

- Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức.

- Tổ chức xử lý tài sản dùng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công và xử lý nghiêm các sai phạm.

Hạn chế mua ôtô công đắt tiền

Đồng thời thực hiện mua sắm ôtô công theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Hạn chế mua ôtô công và trang thiết bị đắt tiền. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán  ôtô công, tổ chức sắp xếp xe công đúng tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ.

Thủ tướng thúc giục thu hồi nhà ở công vụ dùng sai mục đích, đối tượng - Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu hạn chế dùng ngân sách mua ô tô công và thiết bị đắt tiền

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách. Hạn chế tối đa chi tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.

Cắt giảm 100% chi tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng, trừ các công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các Ban quản lý dự án; kiên quyết hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. 

Bên cạnh đó, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021 cũng đề ra các mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động của cán bộ, công chức, viên chức.

Huyền Ly

Bạn đang đọc bài viết "Năm 2021: Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích" tại chuyên mục PHÁP LUẬT.

Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư (baosuckhoe365@gmail.com) hoặc liên hệ hotline (0934.34.36.37)