Yêu cầu vận chuyển hơn 500 container phế liệu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Tính đến hết tháng 6/2019, đối với việc tái xuất các lô hàng phế liệu vi phạm quy định, không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam, cơ quan Hải quan của các địa phương đã yêu cầu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ VN