UBND phường Đại Kim có 'bảo kê' cho bãi tập kết phế liệu?

Người dân đã nhiều lần gửi đơn phản ánh một đơn vị tập kết phế liệu, đốt rác gây ô nhiễm tới lên toà nhà chung cư Đại Kim Building nhưng đến nay lãnh đạo UBND phường Đại Kim vẫn chưa giải quyết.