Tiền Hải (Thái Bình): Trang trại lợn bức tử môi trường

Trang trại lợn với quy mô hàng nghìn con thuộc địa bàn hai xã Nam Hưng và Nam Cường (Tiền Hải, Thái Bình) ngang nhiên xả thải “bức tử” môi trường. Điều ngạc nhiên, trong nhiều năm qua, người dân tha hồ “kêu trời” vì sự ô nhiễm, nhưng chính quyền lại nói “không quản lý được”.