Hướng dẫn thủ tục ly hôn khi không cùng hộ khẩu

Trong thực tế không ít trường hợp khi kết hôn hai vợ chồng không chuyển khẩu về cùng với nhau. Vậy trong trường hợp đó, thủ tục ly hôn khi không cùng hộ khẩu sẽ thế nào?