Kiên Giang: Ngành LĐTB &XH tăng cường kiểm tra, thực hiện các quy định của Chính Phủ và UBND tỉnh 

Tú Thanh 

Nhằm chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài, ngay sau khi các chủ trương, chính sách của Chính Phủ và UBND tỉnh được ban hành hành, ngành lao động thương binh và xã hội (LĐTB &XH) đã chủ động tham mưu triển khai các kế hoạch rộng rãi đến các địa phương trong tỉnh. 

Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ và của UBND tỉnh cho 12 nhóm đối tượng với tổng số là  211.616 người cùng số tiền là 266.165 triệu đồng. Trong đó một số chính sách triển khai đạt kết quả 100% ( người bán vé số và lao động tự do khác).

Nhờ tổ chức triển khai hiệu quả đến các cấp cơ sở cụ thể, rõ ràng nên trong quá trình thực hiện nhiều vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Quá trình thực hiện các địa phương được ngành thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời nên kết quả thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đến nay mặt dù thực tế vẫn còn một số đối tượng chưa nhận được các gói hỗ trợ nhưng phần lớn  người người lao động rất an tâm tin tưởng vào vai trò tham mưu rất có trách nhiệm của ngành LĐTB &XH.

C:\Users\Administrator\Downloads\zalo (11).jpg

Ông Đặng Hồng Sơn, TUV, Giám đốc Sở LĐTB &XH đại diện đoàn liên ngành tỉnh khảo sát thực tế  hoạt động sản xuất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ, đến nay nhiều chính sách như: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tính bình quân tháng 7 và tháng 8/2021) cho 1.621 đơn vị sử dụng lao động với 46.974 người lao động với tổng số tiền là 2.687.382.729 đồng; Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đã triển khai đến người sử dụng lao động, đang tiếp nhận hồ sơ. 

Qua rà soát, chưa có doanh nghiệp đề nghị tạm dừng theo chính sách quy định; Chính sách Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đã triển khai đến người sử dụng lao động. Hiện có 1 doanh nghiệp liên hệ nộp hồ sơ đề nghị đào tạo đối với 70 người lao động (đào tạo 02 tháng). 

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đã phê duyệt cho 1.926 trường hợp với số tiền 6.946.975.000 đồng; đã chi hỗ trợ cho 1.477 người với số tiền 5.461.120.000 đồng; Chính sách Hỗ trợ người lao động ngừng việc, đã phê duyệt hỗ trợ cho 6 lao động với số tiền 6.000.000 đồng; đã chi hỗ trợ cho 6 người lao động với số tiền 6.000.000 đồng.

Chính sách Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đã phê duyệt 7 đối tượng với số tiền 25.970.000 đồng; đang chi trả hỗ trợ cho đối tượng; Chính sách  bổ sung cho người lao động và trẻ em, đã phê duyệt cho 549 người lao động (trong đó có 48 người lao động mang thai và 501 người lao động đang nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi) và 230 trẻ em là F0, F1 (70 trẻ em là F0, 160 trẻ em là F1) với tổng số tiền 779.000.000 đồng; đã chi hỗ trợ cho 497 trường hợp với số tiền 497.000.000 đồng.

Chính sách Hỗ trợ đối với người phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, đã trình UBND tỉnh phê duyệt và chi hỗ trợ cho 1.250 đối tượng, với số tiền là 2.230.000.000 đồng; Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật: Đã phê duyệt hỗ trợ cho 18 đối tượng, với số tiền 66.780.000 đồng; đã chi hỗ trợ cho 18 đối tượng với số tiền 66.780.000 đồng. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch: Đã phê duyệt cho 41 đối tượng, với số tiền 152.110.000 đồng; đã chi hỗ trợ cho 41 đối tượng, với số tiền 152.110.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ Hộ kinh doanh, đã phê duyệt hỗ trợ cho 1.246 Hộ kinh doanh với số tiền 3.738.000.000 đồng; đã chi hỗ trợ 342 người số tiền 1.026.000.000 đồng; Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đã triển khai đến người sử dụng lao động: Đã có Quyết định cho vay để trả lương ngừng việc cho 63 người lao động (tại 5 doanh nghiệp) với số tiền 398.860.000 đồng, giải ngân cho vay cho 63 người lao động ở 05 doanh nghiệp số tiền 398.860.000 đồng… 

Người lao động tự do ở huyện Gò Quao  và huyện Tân Hiệp nhận tiền hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 của Chính Phủ.

Theo lãnh đạo ngành LĐTB &XH cho biết, để có những kết quả thuận lợi bước đầu như đã nêu thì toàn ngành LĐTB &XH tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm rất cao, trong đó đặc biệt chú trọng khâu kiểm tra, giám sát, hướng dẫn… nên kịp thời phát hiện sai sót trong khâu rà soát, tổng hợp đánh giá đúng đối tượng và chi trả kịp thời hạn chế những sai sót hoặc lợi dụng kẽ hở chính sách để thực hiện sai chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đạt kết quả tốt hơn nữa, trong thời gian tới với chức năng của ngành sẽ quyết tâm chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát khắc phục những sai sót nhất là trong khâu xác định đánh giá đối tượng thụ hưởng đồng thời kịp thời giải thích hướng dẫn để người dân hiểu đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó người dân an tâm tin tưởng vào chức năng nhiệm vụ của ngành cùng đồng hành với ngành trong thực hiện, nhằm đảm bảo đúng, đủ, kịp thời công tâm, công bằng đối với mọi người dân trong thực hiện các chính sách xã hội của nhà nước, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương