Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhiều tín hiệu khởi sắc

Nối tiếp xu hướng tăng trưởng tích cực của hai quý cuối năm 2017, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khả quan ở mức 7,38% trong quý đầu năm 2018.