Dự án Vũng Tàu Gateway chưa được cấp phép nhưng vẫn xây dựng?

Việc không thống nhất giữa Quyết định phê duyệt và bản vẽ tổng mặt mặt bằng quy hoạch khiến DIC Corp gặp khó khăn khi lập hồ sơ xin phép xây dựng.