Bị động trong chỉ đạo, Bộ GD&ĐT chưa thực hiện hết vai trò

Những chỉ đạo “chạy theo” sự việc một cách bị động của bộ GD&ĐT đang khiến dư luận không ngừng cảm thấy lo lắng, vì sao Bộ không chủ động tính toán trước mọi tình huống?