Quảng Ninh: Công ty TNHH Môi trường – TKV vận hành khi chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định

Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhưng dự án Trạm xử lý nước thải 97,5 do công ty TNHH Môi trường – TKV làm chủ đầu tư vẫn tiến hành xây dựng, chạy thí điểm cho dù công ty này đã bị các cơ quan chức năng tuýt còi.