Công ty Đấu giá hợp danh Miền Bắc: Vi phạm quy chế đấu giá tài sản

Quy chế đấu giá tài sản đã quy định cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ hai khách hàng trở lên, song, Công ty Đấu giá hợp danh Miền Bắc vẫn tổ chức phiên đấu giá khi có một khách hàng đủ điều kiện tham gia. Hiện vụ việc đang được Sở Tư pháp TP Hà Nội đang tiến hành xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.