Phần lớn nông sản Việt bán ra thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài

Trong hơn 90.000 thương hiệu hàng hóa được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, có đến hơn 80% hàng nông sản của nước ta được bán ra thị trường thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài.