Hương Canh (Bình Xuyên – Vĩnh Phúc): Trạm trộn bê tông trái phép trên đất dự án ODA chưa có sự đồng thuận của dân

Thảo Huyền

Tìm hiểu thêm được biết, tại văn bản số 2385/UBND-NN1 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký có giao Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Xuyên và Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn Công ty Cổ phần Minh Anh các thủ tục trong đó yêu cầu việc lắp đặt trạm trộn phải được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và nhân dân địa phương. Tuy nhiên yêu cầu này đã bị bỏ qua.

Ngày 22/7/2021, Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã đăng tải nội dung: “Hương Canh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc): Trạm trộn bê tông xây dựng trái phép trên dự án ODA”. Để làm rõ thêm vấn đề, Phóng viên (PV) đã đặt lịch làm việc với Ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi PV liên hệ với ông Hồ Quang Phúc - Giám đốc Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài, thì có số điện thoại lạ 0968xx2573 gọi đến cho PV. Người dùng số điện thoại lạ này tự giới thiệu là Trần Văn Xoa - cán bộ phụ trách của Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh để cung cấp một số tài liệu liên quan đến trạm trộn bê tông.

Theo tài liệu ông Xoa cung cấp, ngày 08/04/2021, tại văn bản số 2385/UBND-NN1 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký có nêu ý kiến: “Đồng ý chủ trương, giao Ban quản lý dự án sử dụng vồn vay nước ngoài thống nhất cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Bình Xuyên về vị trí lắp dựng trạm trộn bê tông phục vụ thi công gói thầu CW 05 thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Văn bản số 2385/UBND-NN1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Giao Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Xuyên và Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn Công ty Cổ phần Minh Anh các thủ tục có liên quan theo quy định trước khi tiến hành lắp đặt trạm trộn bê tông. Yêu cầu việc lắp đặt trạm trộn phải được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và nhân dân địa phương.”

Văn bản cố 1262/SXD-QHKT do ông Nguyễn Đức Tài – Giám đốc Sở Xậy Dựng ký

Tiếp đó, văn bản mang số 1262/SXD-QHKT ngày 12/04/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc do ông Nguyễn Đức Tài – Giám đốc sở ký, cho rằng: “BQLDA sử dụng vốn vay nước ngoài đề xuất vị trí lắp dựng tạm thời trạm trộn bê tông khu vực giáp phía Tây đường Hương Canh – Tân Phong, thuộc thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Vị trí này thuộc phạm vi địa điểm Bãi tập kết bùn nạo thải tại khu vực Đồng Mong, thị trấn Hương Canh để phục vụ dự án nạo vét hồ Sáu Vó, sông Phan (đã được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 2661/UBND-NN1 ngày 12/05/2015) và được xác định là đất cây xanh trong đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu vực phát triển đô thị mới thuộc thị trấn Hương Canh, xã Tân Phong và xã Quất Lưu (đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 09/02/2021).

Trên cơ sở yêu cầu và tiến độ thực hiện gói thầu CW5 nêu trên, đề nghị BQLDA Sử dụng vốn vay nước ngoài xác định thời gian tồn tại dự kiến của trạm trộn bê tông, khi dự án phát triển đô thị tại khu vực này được triển khai trên thực tế thì đề nghị bàn giao lại mặt bằng (không bồi hoàn) cho chủ đầu tư.”

Cũng trong tháng 04/2021, ông Hồ Quang Phúc giám đốc Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài đã ký biên bản đồng ý cho Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh mượn tạm khu đất bãi bùn Đồng Mong để thực hiện lắp đặt tạm thời trạm trộn bê tông phục vụ công trình với diện tích 33.403m2. Và công ty Cổ phần Minh Anh có trách nhiệm: Lắp dựng tạm thời trạm trộn bê tông để sản xuất bê tông phục vụ thi công đúng vị trí và đúng mục đích sử dụng. Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp phép xây dựng, lắp đặt trạm trộn; lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định…

Ông Hồ Quang Phúc - Giám đốc Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài ký biên bản đồng ý cho Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh mượn tạm khu đất bãi bùn Đồng Mong

Như vậy về cơ bản, Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh đã hoàn tất việc “mượn tạm” đất thực hiện dự án ODA để lắp đặt trạm trộn. Thế nhưng, dường như các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc quên mất rằng, phần đất được giao để thực hiện hạng mục tập kết bùn thải tại khu Đồng Mong có mục đích sử dụng là đất thủy lợi.

Trong khi đó, quyết định số 692/QĐ-UBND do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 24/03/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Xuyên, không hề có quỹ đất nào tại khu vực Đồng Mong, thị trấn Hương Canh được phê duyệt để sử dụng vào mục đích xây dựng trạm trộn bê tông. Hơn nữa, trong hồ sơ mà ông Xoa cung cấp không thấy có bất cứ văn bản nào thể hiện ý kiến của cơ quan quản lý về lĩnh vực đất đai là Sở Tài nguyên – Môi trường.

Trạm trộn bê tông xây dựng trên “đất mượn” tại dự án ODA

Rõ ràng trong văn bản số 2385/UBND-NN1, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình xuyên và Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài hướng dẫn thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu, việc lắp đặt trạm trộn bê tông phải được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân.

Thế nhưng người dân địa phương và ngay cả thị trấn Hương Canh hoàn toàn không nắm bắt được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc lắp đặt trạm trộn, huống hồ là bày tỏ ý kiến đồng thuận hay không. Thậm chí khi UBND Thị trấn có biên bản ghi nhận hiện trường và yêu cầu đơn vị đến làm việc thì đơn vị xây lắp lại bày tỏ thái độ bất hợp tác.

Biên bản làm việc của UBND TT Hương Canh xác nhận sự “không hợp tác” của đơn vị

Phải chăng việc “mượn tạm” đất dự án ODA để lắp đặt trạm trộn phục vụ dự án là cái cớ để Công ty Minh Anh phù phép, hợp thức hóa việc xây dựng nhà máy bê tông thương phẩm để cung cấp bê tông ra thị trường? Lẽ nào các nhà máy bê tông thương phẩm tại Vĩnh Phúc không có khả năng sản xuất đủ lượng bê tông cần thiết để phục vụ thi công gói thầu CW 05 thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc?

Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Mộc Trà