Hà Nội: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi

Thảo Huyền

Sáng 12/9/2021, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội (quận Hai Bà Trưng) tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 65 tuổi tại phường Phạn Đình Hổ, trong chiến dịch tiêm vaccine cho toàn bộ người dân Thủ đô từ 18 tuổi trở lên để sớm hoàn thành vào ngày 15/9.

Chú thích ảnh Khám sàng lọc trước tiêm cho người trên 65 tuổi phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) sáng 12/9 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội.
Chú thích ảnh Người cao tuổi phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) ngồi chờ tiêm tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, sáng 12/9.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh Tiêm vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng), sáng 12/9.