Nghiêm trị các đối tượng cho vay lãi nặng

Hoạt động tín dụng đen là một trong những mối nguy hại cho xã hội. Để từng bước đẩy lùi và loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải vào cuộc một cách mạnh mẽ, xử lý nghiêm...