Vụ Chi cục trưởng túm áo CSGT: "Phạt hành chính là bỏ lọt tội phạm"

Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình túm áo CSGT khi được yêu cầu thực hiện đo nồng độ cồn, nhưng mức phạt hành chính đang gây tranh cãi.