Đồng Nai: Đảm bảo quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nhiễm Covid-19

Ngọc Anh

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tuân thủ việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCNNVHBHXH) cho người lao động nhiễm Covid-19 (F0) theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

Theo đó, đối với F0 đang điều trị nội trú tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập, bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế có giường bệnh hoặc các khu điều trị F0 đều do các đơn vị này cấp giấy ra viện cho F0. Trong đó, bệnh viện dã chiến sử dụng con dấu của bệnh viện được giao phụ trách theo quy định; Các khu điều trị F0 do cấp huyện thành lập sử dụng con dấu của trung tâm y tế huyện, thành phố. Riêng các huyện, thành phố có bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn thì sử dụng con dấu của Bệnh viện bệnh viện đa khoa.

Đảm bảo quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nhiễm Covid-19

Đối với người khám chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hiện là F0 (làm xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính hoặc test nhanh 2 lần dương tính) và xác định không thuộc đối tượng điều trị ở tầng 2, tầng 3 thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp GCNNVHBHXH cho F0 và hướng dẫn F0 về khai báo với trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hỗ trợ cách ly tại nhà.

Đối với F0 cách ly tại nhà, trung tâm y tế các huyện, thành phố, trạm y tế các xã, phường, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà cấp CNNVHBHXH. Trường hợp F0 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác cấp CNNVHBHXH còn hiệu lực thì chỉ cấp tiếp khi thời gian nghỉ sắp hết hoặc đã hết và tình trạng F0 vẫn cần tiếp tục được nghỉ để điều trị.

Trong trường hợp trạm y tế lưu động hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ hoặc y sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc F0 ký xác nhận vào vị trí “Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”, đơn vị chủ quản là trung tâm y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm ký tên, đóng dấu vào GCNNVHBHXH hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn ký tên, đóng dấu vào GCNNVHBHXH.

Một lần khám, F0 được cấp một GCNNVHBHXH với thời gian nghỉ tối đa là 30 ngày (thông thường khoảng 7 - 14 ngày/1 lần cấp, tương ứng với số ngày điều trị F0 hiện nay). Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCNNVHBHXH đã được cấp, F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh xem xét quyết định.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công chăm sóc, điều trị F0 khẩn trương đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên GCNNVHBHXH (nếu chưa đăng ký) cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định. 

Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho F0 nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại GCNNVHBHXH nếu F0 cung cấp đầy đủ hồ sơ xác nhận đã cách ly hoặc điều trị theo quy định.

Sở Y tế giao trung tâm y tế các huyện, thành phố triển khai các nội dung trên đến trạm y tế các xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động thực hiện để đảm bảo quyền lợi của F0 và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Phú