TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm COVID-19 với từng nhóm đối tượng nguy cơ

Sở Y tế TP vừa có văn bản số 4835/SYT-NVY gửi các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, Trung tâm y tế, phòng y tế TP Thủ Đức, quận - huyện về việc hướng dẫn thực hiện xét nghiệm với từng nhóm đối tượng nguy cơ.