Luật sư Sinh Nguyễn và tấm lòng thiện nguyện

Ngoài công việc chính là một Luật sư, cô còn là một Nhà báo luôn hết lòng vì những hoàn cảnh khó khăn. Dù là dịch bệnh, thiên tai, bão lũ... người phụ nữ này vẫn sẵn sàng “xông pha” không ngừng ngại hướng về nơi hiểm nguy.