Tổ chức sức khỏe động vật toàn cầu OIE: Tuyên bố hết dịch tả lợn châu Phi tại Bỉ

Ngày 21/12/2020, Tổ chức động vật thế giới (OIE) xác nhận toàn nước Bỉ đã hết dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bùng phát tại Bỉ từ ngày 09 2018 khi lần đầu xuất hiện trên lợn rừng. Trước thông báo này của OIE, Cơ quan Liên bang về An toàn Chuỗi thực phẩm đã cung cấp cho OIE những cứ liệu cho thấy Bỉ đã hoàn toàn hết dịch sau hơn một năm: điều kiện cần để tuyên bố hết dịch. Trong suốt quá trình này, Bỉ đã thành công khi giữ lợn nhà không mắc virus tả lợn Châu Phi (ASF).