Tân Kim - Phú Bình: Phấn đấu trở thành điểm sáng về Nông thôn mới ở Thái Nguyên

Năm 2019, xã Tân Kim là một trong 03 xã đạt chuẩn NTM của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Về xã Tân Kim hôn nay, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay của một vùng quê.