Hải Phòng: Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính qua Zalo

Thông qua ứng dụng Zalo, chính quyền Hải Phòng mong muốn phục vụ được nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại di động của người dân.