Hà Nội: Kinh hoàng rác thải kéo dài hàng cây số đường tại quận Hà Đông

Tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp đang tồn tại trên nhiều đoạn đường mới ở khu vực Quận Hà Đông (Hà Nội) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đô thị và người dân đang sinh sống quanh khu vực này.