Trường Mầm non Lý Khánh Văn làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2019 – 2020

Như chúng ta đã biết, thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng hàng ngày cho con người đặc biệt là sự phát triển toàn diện cả về trí lực và thể lực cho thế hệ mầm non chủ nhân tương lai của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều chủng loại, không rõ nguồn gốc.